Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace
Naše organizace Roska Česká Lípa, spolu s partnerskou organizací Roska Liberec, pořádala pro své členy již tradiční podzimní rekondiční pobyt v Mezinárodním centru duševní obnovy Hejnice.
 
Přestože nám počasí moc nepřálo byl celý pobyt, díky organizovaným aktivitám, přínosem pro naše zdraví a pohodu.
Příjemným zakončením našeho pobytu byla Mezinárodní výstava jiřinek spojená se Soutěží žáků zahradnických škol v aranžování květin.
Výstava, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2010, proběhla ve dnech 15. - 17. září t.r. v prostorách ambitu bývalého kláštera františkánů, což umocnilo její atmosféru.
Slavnostní zahájení provedla ředitelka MCDO Hejnice paní Petra Šiklová, která přivítala pozvané hosty, účastníky výstavy a doprovodné soutěže.
Ocenila přitom význam spolupráce pěstitelů a šlechtitelů jiřinek, pedagogů a žáků odborných škol a učilišť, kteří se na její přípravě a průběhu podíleli. Na zahájení výstavy jsme byli rovněž pozváni, což nás potěšilo.

Výstava, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2010, proběhla ve dnech 15. - 17. září t.r. v prostorách ambitu bývalého kláštera františkánů, což umocnilo její atmosféru.
Slavnostní zahájení provedla ředitelka MCDO Hejnice paní Petra Šiklová, která přivítala pozvané hosty, účastníky výstavy a doprovodné soutěže.
Ocenila přitom význam spolupráce pěstitelů a šlechtitelů jiřinek, pedagogů a žáků odborných škol a učilišť, kteří se na její přípravě a průběhu podíleli. Na zahájení výstavy jsme byli rovněž pozváni, což nás potěšilo.
Jedním z podporovatelů této mezinárodní výstavy byl také Liberecký kraj, jehož zástupci, v čele s Mgr. Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, se rovněž zúčastnili slavnostního zahájení.
Pan náměstek, ve svém vystoupení, ocenil práci organizátorů a aktivních účastníků výstavy nejen z pohledu pěstitelských výsledků ale rovněž i z hlediska významu pro rozvoj odborného školství a celého regionu.
 

Nejen my, členové Rosky, ale i ostatní návštěvníci výstavy jsme následně měli možnost zhlédnout vkusně naaranžované kytice jiřinek různých barev, tvarů a velikostí. Dle mého odhadu bylo presentováno více jak 100 různých kultivarů. Rovněž tak bez zajímavosti nebyly ani aranže žáků odborných škol na zadaná témata.

Mnozí z nás si pořídili řadu fotografií (některé druhy jsme viděli vůbec poprvé), které nám budou připomínat neopakovatelnou krásu přírody, vnímání jejích darů a výsledkům lidské práce.
 

Musím též ocenit i návštěvu výstavy malými předškoláky, což je jistě dobrý počin pedagogů a výchovných pracovníků k vytváření vztahu těchto človíčků k přírodě, vnímání jejích darů a výsledkům lidské práce.
Závěrem lze konstatovat, že takovéto zpestření našeho pobytu zapadá do jeho konceptu, kde aktivní odpočinek spolu s vnímáním pozitivních stránek života jsou jeho nezbytnou součástí.

Ing. Pavel Březina