Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

Naše účast na MaRSU 2024

V sobotu 23. března se konal ve spolupráci s nadačním fondem IMPULS celostátní MaRS 2024 (maraton s roztroušenou sklerózou).

Do maratonu se postupně zapojily jednotlivé regionální organizace Rosky v ČR.

Roska Česká Lípa maraton odstartovala v 10 hodin v tělocvičně Základní školy v Novém Boru-Arnultovicích. Organizačně a technicky cvičení zajistila paní předsedkyně Zofia Doškářová.

Číst dál...

ROSKA Česká Lípa ve vzdělávací akademii

Zástupci spolku osob s roztroušenou sklerózou ROSKA Česká Lípa se druhý listopadový víkend zúčastnili dalšího kola Vzdělávací akademie Unie ROSKA, tentokrát v základech účetnictví, vyúčtování státních dotací a seznámení se se změnami v zákoníku práce. Toto školení bylo podpořeno Norskými fondy. Je nutno připomenout, že tento celostátní pacientský spolek má, jako jediný, dosah po celé České republice. Také na Českolipsku sdružuje spoluobčany, kteří trpí tímto onemocněním a přispívá tak k ulehčení jejich nelehké životní situace. Připravuje  v průběhu roku pro své členy různé sportovní aktivity, osvětu, rekondiční pobyty, ale umožňuje jim navazovat i důležité  sociální vazby  a mnohdy zprostředkovává jediný společenský život. Proto tyto semináře k financím, účetnictví, dotacím nebo základům práva jsou pro laické zástupce pobočných spolků ROSKA velmi důležité. Neboť prostředky pro celoroční činnost i jednorázové akce získávají spolky zejména podporou z měst, obcí, krajů nebo některých ministerstev, a to formou žádostí a následným řádným vyúčtováním. Na vzdělávací akademii získali tito lidé ze sdružení z celé naší republiky vhodná doporučení a metodické postupy k vyúčtování dotací, seznámili se s analýzou vybraných účetních operací pro neziskový sektor, a to vše ve vazbě na zákoník práce. Je potřeba velmi ocenit dobrovolnickou práci vedení jednotlivých sdružení a nezištnou snahu konat práci pro druhé a právě tyto semináře, kromě odborných znalostí, také přispívají k výměně zkušeností a nalézání inspirace pro další práci.

Turnaj v Boccia

V sobotu 16.12.2023 se odehrál Turnaj v Boccia v hale TJ Spartak Ústí nad Labem

kde tři naši hráči v kategorii skupin získali 1. místo. GRATULUJEME!!

Zakončení XI.ročníku kampaně „Symfonia SERC“ za účasti zástupkyně Unie Roska

Z pověření výkonného výboru Unie ROSKA v ČR se paní Zofia Doškářová  zúčastnila dne 30. září slavnostního zasedání k závěrům a vyhodnocení kampaně „SyMfonia serc“ za rok 2018, které se konalo ve Varšavě.

Vedle pořádajícího Polska a naší Unie byl zastoupen i Slovenský svaz sclerosis multiplex.

Program zasedání připravila a zastřešila nezisková organizace „Polskie Towarzystwo Stvardnenia Rozsianiego“ (PTSR) mající v Polsku obdobné postavení jako naše Unie Roska. Má významné místo v procesu zlepšování kvality života osob postižených RS. Poskytuje m.j. součinnost a pomoc (vč. právní) při zajišťování dostupné a komplexní zdravotnické péče postiženým osobám tak, aby tyto mohly být nadále rovnoprávnými členy společnosti a žít, pokud možno, plnohodnotným životem.

PTSR representuje polské občany s RS nejen uvnitř Polska ale i na mezinárodním fóru.

„Symfonia serc“ (v rámci programu Gali) je celostátní kampaní, kterou tvoří soubor různých aktivit zaměřených na problémy osob s RS, jejich rodiny a přátele.

Před zahájením oficiálního programu se sešli zástupci PTSR, Unie Roska v ČR a  Slovenského svazu sclerosis multiplex na pracovním obědě. Přitom se probíraly zejména poznatky z činnosti jednotlivých národních organizací a možnosti další spolupráce.

Číst dál...