Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

Zakončení XI.ročníku kampaně „Symfonia SERC“ za účasti zástupkyně Unie Roska

Z pověření výkonného výboru Unie ROSKA v ČR se paní Zofia Doškářová  zúčastnila dne 30. září slavnostního zasedání k závěrům a vyhodnocení kampaně „SyMfonia serc“ za rok 2018, které se konalo ve Varšavě.

Vedle pořádajícího Polska a naší Unie byl zastoupen i Slovenský svaz sclerosis multiplex.

Program zasedání připravila a zastřešila nezisková organizace „Polskie Towarzystwo Stvardnenia Rozsianiego“ (PTSR) mající v Polsku obdobné postavení jako naše Unie Roska. Má významné místo v procesu zlepšování kvality života osob postižených RS. Poskytuje m.j. součinnost a pomoc (vč. právní) při zajišťování dostupné a komplexní zdravotnické péče postiženým osobám tak, aby tyto mohly být nadále rovnoprávnými členy společnosti a žít, pokud možno, plnohodnotným životem.

PTSR representuje polské občany s RS nejen uvnitř Polska ale i na mezinárodním fóru.

„Symfonia serc“ (v rámci programu Gali) je celostátní kampaní, kterou tvoří soubor různých aktivit zaměřených na problémy osob s RS, jejich rodiny a přátele.

Před zahájením oficiálního programu se sešli zástupci PTSR, Unie Roska v ČR a  Slovenského svazu sclerosis multiplex na pracovním obědě. Přitom se probíraly zejména poznatky z činnosti jednotlivých národních organizací a možnosti další spolupráce.

Číst dál...

Roska na návštěvě u přátel v Polsku

V pondělí 3. září 2018 se členové naší organizace Roska Česká Lípa vydali na cestu do Jeleniej Góry, kam jsme byly pozváni spřátelenou organizací „Towarzystwo chorych na stwardnienie rozsiane v Jeleniej Górze“. Jedná se o neziskovou organizaci sdružující především osoby postižené roztroušenou sklerózou.

Po více jak dvouhodinové jízdě pohodlným autobusem jsme dojeli na místo, kde nás srdečně uvítala, jménem polské organizace, její předsedkyně paní Ligia Jamer. Vzájemně jsme se pozdravili a po té se nás ujal pan Grzegorz Lustik, kantor místního lycea a milovník historie Jeleniej Góry, který nás dále provázel cestou do starého města. Počátky města se datují kolem 2. poloviny 13. století. V současnosti má město více jak 80 000 obyvatel.

Naší první zastávkou byl kostel Povýšení svatého kříže, kde nás upoutala nejen rozsáhlost objektu (jedná se o největší svatyni ve městě) a zejména pak jedny z největších a nádherně zdobených varhan s téměř 1 700 píšťalami. Vzhledem k tomu, že v době výstavby (počátkem 18. století) městu chyběly finanční prostředky přispěli na ní významně nejbohatší měšťané, k jejichž poctě byly pak v okolí postaveny honosné náhrobní kaple.

Číst dál...

Seminaristé z Itálie navštívili sklárnu Egermann

V úterý 10. 7. 2018 navštívilo 25 seminaristů Mezinárodní teologické školy v Římě sklárnu Egermann v Novém Boru. Provozovatelem školy v Itálii je řád Legionari di Cristo. Po ukončení semináře působí jeho absolventi jako kněží katolické církve.

Mezinárodnímu charakteru školy odpovídalo i složení našich návštěvníků, kteří (jak jsme se dozvěděli) pocházejí Irska, Španělska, Mexika, Venezuely, Brazílie, Kolumbie, Srí Lanky, Indie a Nigérie.

Skupinu doprovázelo několik duchovních z Itálie a z české strany pak duchovní farnosti Hejnice pan Mgr. Pavel Andrš a recepční Mezinárodního centra duchovní obnovy (MCDO) v Hejnicích paní Zdena Pavlíčková.

Vzhledem k tomu, že naše organizace ROSKA Česká Lípa již dlouhodobě využívá služeb MCDO v souvislosti s rekondičními pobyty a zmínění seminaristé se účastní několika týdenního soustředění právě v tomto centru v Hejnicích spolupracovalo vedení naší organizace při zajištění jejich návštěvy v Novém Boru.

Číst dál...

Maraton s roztroušenou sklerózou 2018

Stejně jako v loňském roce se zapojila naše organizace ROSKA Česká Lípa do celostátního čtyřiadvacetihodinového maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS), který byl odstartován v pátek 2. března v 17.00 hodin na Praze 4. Postupně se přidávali další účastníci s tím, že ve finále se zúčastnilo na 33 měst v naší republice a rovněž i v zahraničí (5 na Slovensku a po jednom pak ve Švýcarsku, Francii, Turecku, Polsku a Finsku).

Mezinárodní přesah maratonu svědčí o jeho významu pro nemocné s RS a odráží i pozornost společnosti v tomto směru.

RS je nevyléčitelné a nepředvídatelné onemocnění doprovázené významným poklesem kvality života jednotlivců a jejich rodin. Je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí.

Lékařská péče se opírá zejména o včasnou diagnostiku onemocnění, medikamentózní léčbu a komplexní rehabilitaci. Jejím cílem je především minimalizovat vliv onemocnění na zdraví pacienta a snížení progrese onemocnění. Význam v péči o zdraví takto nemocných mají zejména neurologové, specialisté diagnostiky, rehabilitační pracovníci a psychologové.

Nemalý význam mají aktivity organizací ROSKA zaměřené především na rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení a ergoterapii. Do rámce našich aktivit tak jednoznačně spadá i zmiňovaný MaRS.

V Novém Boru zorganizoval přípravný výbor naší organizace vstup do maratonu v sobotu 3. března od 14.00 do 17.00 hod. Naši členové, někteří doprovázeni rodinnými příslušníky, si přišli zacvičit do tělocvičny ZŠ v Arnultovicích. Cvičení se zúčastnilo na 30 účastníků.

Vlastní akci zahájila paní Karla Jínová a následně se organizace  ujala paní Zofia Doškářová a zkušené cvičitelky pod jejichž vedením probíhala cvičení na jednotlivých stanovištích.

Zahájili jsme jízdou na rotopedu v přilehlém Fitness centru OLYMP (tímto také děkujeme provozovatelce centra za vstřícný přístup). Následně jsme pokračovali kruhovým tréninkem na připravených stanovištích. Cviky byly zaměřeny zejména na neurosvalovou koordinaci a rehabilitaci vybraných partií. Jednotlivci tak postupně absolvovali cviky a vybrané sestavy na balanční ploše, masážní labilní čočce, v sedě na židlích s využitím overballu, cvičení na podložkách (posilování břišního a páteřního svalstva), cviky s oporou u stěny a v neposlední řadě i cvičení na velkých míčích.

  Mezi cvičeními bylo k dispozici i malé občerstvení k načerpání sil do dalšího boje.

Naše klání jsme ukončili spojením (pomocí telemostu) s přáteli z Prahy, s kterými jsme se pozdravili a vyměnili si pár zkušeností z proběhlého maratonu. Z akce jsme pořídili řadu fotografií a videí, které uložíme na náš web a také jako dokumenty do naší kroniky. Současně poskytneme veřejnosti nezbytné informace v místním tisku.

Závěrem jsme konstatovali, že obdobné akce jsou přínosem k našemu zdraví a rovněž i upevnění přátelských vtahů mezi námi. Současně jsme si vědomi, že maximálního efektu pro naše zdraví (přirozeně v kombinaci s indikovanou léčbou a dodržováním životosprávy) docílíme též aktivním přístupem nejen naší organizace ale zejména jednotlivých členů k pravidelným aktivitám tělu i duchu prospěšným.

Ing. Pavel Březina