Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

Zástupci spolku osob s roztroušenou sklerózou ROSKA Česká Lípa se druhý listopadový víkend zúčastnili dalšího kola Vzdělávací akademie Unie ROSKA, tentokrát v základech účetnictví, vyúčtování státních dotací a seznámení se se změnami v zákoníku práce. Toto školení bylo podpořeno Norskými fondy. Je nutno připomenout, že tento celostátní pacientský spolek má, jako jediný, dosah po celé České republice. Také na Českolipsku sdružuje spoluobčany, kteří trpí tímto onemocněním a přispívá tak k ulehčení jejich nelehké životní situace. Připravuje  v průběhu roku pro své členy různé sportovní aktivity, osvětu, rekondiční pobyty, ale umožňuje jim navazovat i důležité  sociální vazby  a mnohdy zprostředkovává jediný společenský život. Proto tyto semináře k financím, účetnictví, dotacím nebo základům práva jsou pro laické zástupce pobočných spolků ROSKA velmi důležité. Neboť prostředky pro celoroční činnost i jednorázové akce získávají spolky zejména podporou z měst, obcí, krajů nebo některých ministerstev, a to formou žádostí a následným řádným vyúčtováním. Na vzdělávací akademii získali tito lidé ze sdružení z celé naší republiky vhodná doporučení a metodické postupy k vyúčtování dotací, seznámili se s analýzou vybraných účetních operací pro neziskový sektor, a to vše ve vazbě na zákoník práce. Je potřeba velmi ocenit dobrovolnickou práci vedení jednotlivých sdružení a nezištnou snahu konat práci pro druhé a právě tyto semináře, kromě odborných znalostí, také přispívají k výměně zkušeností a nalézání inspirace pro další práci.