Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace a kontakty:     

Miriam Svatá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 608 258 837

Vlasta Blatná, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.: 731 226 436

 

Propozice ke stažení:

https://drive.google.com/open?id=0BxwxapQPxXPST3p4S1ExZUlfMGM

 

Přihláška ke stažení:

https://drive.google.com/open?id=0BxwxapQPxXPSd21Kd0w5WEtzblU  

 

 

1.ROSKIÁDA- SPORTOVNÍ HRY

soutěž pacientů s roztroušenou sklerózou

 

PROPOZICE

 

Motto a cíl                

 

Povzbudit nemocné k pohybové aktivitě, posilovat jejich sebevědomí,vyměňovat si zkušenosti, utužovat vzájemné vztahy. V pátek po zahájení bude setkání¨společenské a kulturní, v  sobotu především sportovní a informační. Obě části jsou pro pacienty s RS významné a důležité.

 

Pořadatel                  

 

UNIE ROSKA - česká MS společnost, z.s., Senovážné nám 994/2, 110 00 Praha, www.roska.eu

 

Datum konání

 

15. - 17. září 2017, hlavním dnem sportovních soutěží je sobota 16.9.2017

 

Místo konání

 

Sportovní centrum Nymburk

 

Hlavní organizační tým

 

Předseda: Ing. Jiřina Landová, místopředseda VR Unie ROSKA - české MS společnosti,z.s.

 

Členové: Vlasta Blatná, Miriam Svatá, Jitka Večeřová

 

Hlavní rozhodčí: Daniel Pánek

 

Ostatní rozhodčí: delegováni pořadatelem - dle možností nezávislosti na soutěžících

 

Lékařská služba: zajistí pořadatel, Petra Štrausová, zdravotní sestra

 

Hosté

 

Vicepremiér ČR MVDr. Pavel Bělobrádek, hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík, zakladatel Parkinsoniády Jan Škrkal (Parkinson Slovácko, z. s.)

 

Soutěže

 

Ve všech disciplínách probíhá soutěž jednotlivců. V každé disciplíně soutěží zvlášť ženy a muži. Většina disciplín je v hale, plavecká soutěž v bazénu, vrh koulí a pètanque  na venkovním hřišti dle počasí.

 

 

1.       Stolní tenis: vyřazovacím způsobem

2.       Hod míčem na koš: 2 zkušební hody  + 10 hodů soutěžních

3.       Střelba hokejkou: 2 + 10 střel

4.       Kop na branku: 2 + 10 kopů

5.       Hod míčkem do koše ze sedu: 2+ 5 hodů

6.       Šipky: série

7.       Plavání: 50 metrů na čas volným stylem

8.       Vrh koulí: 3 pokusy

9.       Pètanque

10.  Boccia

 

 

Hodnocení soutěžících:  Rozhodčí vede soutěž podle dané situace ve své disciplíně. Výkony soutěžících vyhodnocuje podle daných pravidel, výsledky zapisuje do seznamu.  Po skončení výkonu posledního soutěžícího své disciplíny vyhodnotí výsledky a předá hlavnímu rozhodčímu.  První 3 místa každé disciplíny jsou ohodnocena bodově, u plavání je vyhodnocen čas, získaný počet bodů resp. čas rozhoduje o nejlepším soutěžícím. (Podrobněji v pravidlech soutěže).

Stolní tenis je samostatná disciplína. Pořadatel si vyhrazuje práva změny.

 

Kategorie: muži, ženy vč. vozíčkářů

Podmínky účasti: Soutěžit mohou pouze pacienti s RS.

                                      Nemocní přihlášení do soutěže odpovídají ztrátou získané medaile za nepravost diagnózy.

Přihlášky:                              

1. Přihlášky do 15. 7.2017 na formuláři. který bude na www.roska.eu

2. Ze zvláštních důvodů termín přihlášky do 31.7.2017. Později zaslané přihlášky nebudou akceptovány.

3. Přihlášky lze zaslat poštou na adresu pořadatele nebo na e-mail                                     

    Miriam Svatá Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Vlasta Blatná Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Při stornu přihlášky doručeném Unii ROSKA do 14.8. činí storno poplatky 20%.

    Při stornu doručeném  mezi 15. a 30.8. činí storno poplatky 50%.

    Při stornu doručeném mezi 30.8. a 13.9. činí storno poplatky 80%.

    Na pozdější storno nelze brát zřetel a účastnický poplatek propadá v plné výši.

 

Vložné:                                  

 

600Kč pro soutěžící s diagnózou RS a doprovody ZTP/P.

Zahrnuje 2x ubytování a stravování od páteční večeře do nedělní snídaně, pitný režim, startovné a kulturní program

 Při hromadné platbě bankovním převodem nejpozději 31. 7. 2017 zašle vedoucí pobočného spolku v den platby seznam účastníků. Číslo účtu 250975556/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte „Roskiáda" a vaše jméno.

Vložné je výjimečně splatné v hotovosti při prezenci.

 

Poplatek pro ostatní:        

1 800 Kč zahrnuje 2x ubytování a stravování od páteční večeře do nedělní snídaně, pitný režim, kulturní program

(pouze v případě volných míst - pro rodinné příslušníky, příznivce...)

 

Prezence:                                         

 

V pátek 15.9.2017 od 16:00 hodin.

Vedoucí jednotlivých spolků zkontrolují již hromadně zapsané účastníky podle seznamu.

Uhradí zbývající vložné a startovné.

Obdrží pro přihlášené účastníky stravovací poukázky, popř. pásky na ruku. Ubytování je možné v pátek od 16:00 hodin.

 

Losování:                             

 

Bude provedeno v disciplíně stolního tenisu.

Rozpis bude vyvěšen na informační tabuli v hale v prostoru vyhrazeném pro stolní tenis.

 

Vyhodnocení:           

1.kategorie ženy jednotlivci

2. kategorie muži  jednotlivci

 

Protesty:                               

Písemně do 20 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Při uznání protestu se vklad vrací. Nezapomeňte, že se jedeme pobavit a zasportovat si.

 

Vyhlášenívýsledků:Po skončení všech soutěží a vyhodnocenípři kulturním večeru.

 

Odměny: První tři účastníci v každé disciplíně dostanou medaile a diplomy.

 

Technická ustanovení :         

1.Soutěže  probíhají dle pravidel vypsaných pořadatelem.

2.Pravidla jednotlivých disciplín a systém hodnocení budou zveřejněna na www.roska.eu a také písemně u rozhodčích jednotlivých disciplín v místě konání.

 3. Pořadatel si při nadměrném počtu přihlášených vyhrazuje právo omezení účasti a změny propozic.

 

Ostatní ustanovení:             

1. Účastník souhlasí se zveřejněním své osoby prostřednictvím médií i videa.

Pořadatel se zavazuje nezveřejnit bez souhlasu účastníka osobní údaje podléhající ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb.

V případě nejasností nebo sporu platí propozice zveřejněné na stránkách pořadatele.

 2. pořadatel zajistí pro účastníky židle pro odpočinek v průběhu soutěží.

Povinnostiúčastníka:      

1.Dodržovat pokyny organizátora, pořadatelů a rozhodčích.

2. Dodržovat fair-play

3. Účastník vstupem do soutěže stvrzuje, že se seznámil s propozicemi soutěžea pravidly jednotlivých disciplín.

4. Soutěžící jsou si vědomi, že účast je na vlastní nebezpečí.

Pojištění:                                

Pořadatel nemá možnost hromadného pojištění.

Každý účastník je si vědom, že zapřípadné úrazy nese zodpovědnost sám. Pořadatel doporučuje účastníkům se individuálně pojistit.

 

Zdravotní zabezpečení: První pomoc bude zajištěna ve sportovním areálu.

 

Ubytování:Je zajištěno přímo ve Sportovním centru Nymburk

 

Doprava:                                          

Dopravu si účastníci zajišťují sami.

V pátek jezdí od hlavního nádraží do zastávky Nymburk, sportovní centrum linkové autobusy.

Po dohodě je možnost zajistit odvoz z vlakového nebo autobusového nádraží na místo konání.

V neděli je odvoz na nádraží zajištěn mikrobusem, který bude jezdit každých 30 min., event. podle dohody. Doprava je zdarma.

 

Stravování: 

Pro přihlášené soutěžící i doprovod zajišťuje a hradí pořadatel.

Snídaně  8:00 - 9:00 hod.

Oběd 12:00 - 13:00 hod.

Večeře 18:00 - 19:00 hod.

 

Informace a kontakty:         

Miriam Svatá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 608 258 837

Vlasta Blatná, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 731 226 436, 608 363 294

Ing. Jiřina Landová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 608 702 412

Jitka Večeřová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 724 594 131, 732 173 440