Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace
Je naší dlouholetou tradicí, že v adventním čase organizujeme setkání členů a přátel Rosky Česká Lípa. A tak jsme se opět po roce setkali, tentokrát v pondělí 14. prosince, v příjemném prostředí  Domu s pečovatelskou službou v Novém Boru.
 Na úvod našeho setkání přivítala naše předsedkyně paní Jaroslava Kudrnová vzácné, a právem mohu říci i stálé, hosty, kterými byli paní ing. Stanislava Silná (místostarostka Nového Boru), paní Bc. Jiřina Kubáňová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor) a pan Mgr. Daniel Nerad (ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor). Mezi nás zavítali i zástupci organizace Roska Liberec a přátelé z Jablonce nad Nisou.
Po té předsedkyně naší organizace krátce zhodnotila výsledky naší práce za tento rok a vyzdvihla zejména naše aktivity v podobě pravidelných cvičení, rekondičních pobytů, ergo a hypoterapie. Naše aktivity podporuje dlouhodobě řada sponzorů (mezi ně patří i město Nový Bor a Liberecký kraj), bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni aktivity v tomto rozsahu naplnit. Nepřímou podporou je i možnost využití prostor Domu s pečovatelskou službou pro naše schůzky a další aktivity.
Naši členové jsou proto vděčni za každou finanční i jinou pomoc.
Jménem města Nový Bor nás pozdravila paní místostarostka Ing. Silná, která vyzdvihla význam naší činnosti ve prospěch nemocných s roztroušenou sklerózou, stejně jako práci ostatních dobrovolnických organizací. Uvedla, že město hodlá i nadále naši smysluplnou činnost podporovat.
Krátce pohovořila o výsledcích rozhodujících investičních akcí, na kterých se finančně podílí město Nový Bor. V této souvislosti vyslovila omluvu občanům Nového Boru za určitá omezení spojená s rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikace v ulici B. Egermanna a seznámila nás i s vybranými investičními záměry města v příštím roce.
Paní Bc. Kubáňová nás seznámila s představou města o organizaci dotačních řízení v roce 2016. 
Pan ředitel Mgr. Nerad ocenil podporu města jím řízené organizaci, která umožňuje i významnou nepřímou pomoc a to nejen činnosti naší organizace.
Následovala zábavná část programu, na jehož úvodu vystoupili žáci a žákyně Základní umělecké školy v Novém Boru, kteří nám zahráli a zazpívali tradiční vánoční koledy. Nechyběla ani koleda „Půjdem spolu do Betléma“. Tímto navodili příjemnou vánoční atmosféru, kterou doprovázela adventní výzdoba sálu, vánoční cukroví a další dobroty vesměs z dílny členek naší organizace. V souvislosti s tím  musíme ocenit pomoc paní Marie Kulované, ředitelky ZUŠ, která takováto vystoupení v náš prospěch dlouhodobě umožňuje.
Rovněž i příběh o narození Ježíše v přednesu paní učitelky Jahodové a povídka od členky Rosky paní M. Hűbnerové, kterou presentovala paní Votrubová přispěly k předvánoční náladě.
Nechyběla ani obvyklá losovačka, kde nebylo o překvapení nouze. Předměty do tomboly dodaly členky naší organizace. V řadě případů se jednalo o výsledky jejich ruční práce. V této souvislosti nutno konstatovat, že byly zdařilé.
Na závěr našeho setkání proběhla volná zábava, při které jsme si ve skupinkách popovídali o tom co nám dobrého i zlého přinesl uplynulý rok a popřáli si něco štěstí, trochu pohody a samozřejmě i zdraví. Toto všechno a něco více přejeme našim příznivcům a donátorům.
 
Fotografie z akce naleznete v galerii. 
 
Ing. Pavel Březina