Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace
V pondělí 22. 2. 2016 jsme se sešli na jednom z pravidelných setkání, jejichž cílem jsou ergoterapeutická cvičení, kde máme možnost procvičit si své motorické schopnosti, fantazii a dovednost.
Jako členové ROSKY Česká Lípa se takto, zpravidla v počtu 10-15 zájemců, setkáváme 1 krát za měsíc v Domu pečovatelské služby v Novém Boru. Ergoterapeutická cvičení jsou rovněž pravidelnou součástí programu našich rekondičních pobytů v Hejnicích.
Ergoterapie znamená obecně léčbu prací, jejímž smyslem je (v našem případě) pomoci nemocným s roztroušenou sklerózou zejména udržet si a případně rozvinout pracovní návyky a schopnosti ke koordinovanému pohybu.
Ergonomická cvičení zaměřujeme především na rozvoj jemné motoriky, koordinace, smyslového vnímání a zvýšení výkonnosti mozkových funkcí.
Tato cvičení pro nás dlouhodobě organizuje a připravuje jejich náplň paní Zofia Doškářová. Pod jejím vedením, někdy i ve spolupráci s dalšími členkami organizace, jsme se naučili např. plést výrobky z pedigu (košíky, misky, ozdobné opletení květináčů apod.), vyrábět různé dárkové a ozdobné předměty, přání apod. Přitom pochopitelně pracujeme s řadou různých materiálů a využíváme i různé techniky zpracování.
Na našem pondělním setkání jsme se zaměřili na výrobu dekorativních věnečků k Velikonocím. Kromě polystyrénového základu a ozdobné stuhy jsme ostatní prvky vlastnoručně vyrobili. Jako materiál pro zhotovení květinových doplňků jsme použili, budete se divit, především plata od vajec.
Z nich jsme nejprve vystříhali jednotlivé okvětní lístky, které jsme pak nabarvili a sestavili do jednotlivých květů a připojili, pomocí pájecí pistole, k věnečku.
Každý jsme dělali něco (vypadalo to u nás jako malá manufaktura) a tak lze říci, že jsme se všichni podíleli, každý svým dílem, na finálním výrobku. Protože nás nehonily žádné normy tak jsme mohli plně rozvinout naše výtvarné a estetické vlohy. Nakonec jsme byli všichni rádi, že se nám společné dílo podařilo. Výsledky naší práce jsme si pak pochválili, což samozřejmě zvedlo naši náladu a sebevědomí. Užili jsme si přitom i malý čajový dýchánek a o srandu nebylo také nouze. 
Nejzdařilejší z našich výtvorů věnujeme některým našim sponzorům jako malé poděkování za podporu našich aktivit.
Ostatně pohled na naše úsilí a výsledky naší práce dokládají i přiložené fotografie.
 
 
Ing. Pavel Březina