Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

Regionální organizace Roska Česká Lípa ve spolupráci se sesterskou organizací Roska Liberec uspořádaly, ve dnech 9.-16.5.2014 rehabilitační ozdravný pobyt pro své členy. Pobyt se uskutečnil v příjemném prostředí Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích. Takovéto pobyty zde pořádáme již řadu let vždy zjara a na podzim. Zařízení volíme pro jeho nesporné výhody, mezi které patří především bezbariérovost objektu, možnost stravování a ubytování v místě. K dispozici máme přednáškový sál vč. míst pro naše pravidelná cvičení a společenské aktivity. Poskytované služby týkající se zejména stravování a ubytování byly vždy na velmi dobré úrovni. Navíc atraktivní okolí nabízí řadu možností pro krátké vycházky.
 
MCDO se nachází v objektu nedávno rekonstruovaného františkánského kláštera, jehož počátky se datují k roku 1692. Nachází se vedle baziliky Navštívení Panny Marie, která tvoří dominantu Hejnic. Prostředky na opravu kláštera, jeho interiéru a přilehlé zahrady byly získány z programu Phare. Velkou zásluhu v tomto směru je nutno přiznat, dnes již zesnulému, páteru panu Dr. Miloši Rabanovi.
 
Nyní již k našemu pobytu. Z obou organizací se nás zúčastnilo více jak 40 osob různého věku a stupně onemocnění. Naše aktivity byly vymezeny denním programem, který zahrnoval ranní rozcvičky, cvičení vč. dechových a různých relaxačních technik,
přednášky a besedy spojené zejména s problémy našeho onemocnění. Byl vymezen i prostor pro osobní volno.
 
V pátek večer, po našem příjezdu, se v besedě s námi podělil pan Mgr. Pavel Andrš (duchovní správce a administrátor římsko katolických farností Raspenava, Hejnice, Bílý Potok a Mníšek u Liberce) o zážitky z poznávacího zájezdu skupiny věřících do Svaté Země. Navštívili přitom řadu posvátných míst spojených zejména se životem Panny Marie a Ježíše Krista. Vyprávění doprovázel pan farář řadou fotografií. Vystoupení bylo velmi zajímavé a pro mnohé z nás i poučné.
 
V sobotu 10. května někteří z nás navštívili koncert ke cti Panny Marie, který se konal v bazilice Navštívení panny Marie v přednesu členů Svatotomášského sboru.  Vystoupení doprovázel jak sólový tak i sborový zpěv, hra na violoncello a varhany. Vyslechli jsme např. Sonátu D-dur pro violoncello a varhany od J. S. Bacha, výběr z Biblických písní od Antonína Dvořáka a další. Pro nás zúčastněné byl koncert hezkým zážitkem.
 
V následujících 2 dnech jsme měli příležitost seznámit se v besedě s paní MUDr. Machanderovou (paní doktorka s námi dlouhodobě a úspěšně spolupracuje) a návazných cvičeních s praktikami a cviky zaměřenými na zvládání stresu a ovlivňování neurosvalového napětí vč. cviků k uvolnění pateře a velkých kloubů. Někteří z přítomných pak potvrdili, že dlouhodobé používání těchto praktik (vč. jógy apod.) jim evidentně přináší potřebné uvolnění a omezení bolestí.
 
K častým hostům a spolupracovníkům patří rovněž pan Štryncl, který nás v přednášce seznámil se správným užíváním francouzských holí a dále se s námi podělil o zkušenosti z péče o těžce postižené mladé lidi s RS.
 
Nedílnou součástí našeho pobytu byl i společenský večer tentokrát na téma „Myslivecký bál“, kde řada z nás popustila svoji fantazii při výběru kostýmů. Večer, vedle zábavy, doprovázela i bohatá tombola.
 
V pátek po obědě jsme se rozjeli do svých domovů plni dobrých dojmů a přesvědčeni že jsme vykonali zase kus dobré práce pro vlastní zdraví. Rovněž lze bez nadsázky konstatovat, že náš pobyt dále rozvinul mezilidské vztahy mezi našimi členy a navenek prodal i opodstatněnost naší organizace.
 
Závěrem nezbývá než poděkovat personálu MCDO v Hejnicích a všem sponzorům (včetně zahraničním), kteří naši činnost podporují.
 
Ing. P.Březina