Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

Ve dnech 6. - 8. března proběhl seminář cvičitelů ROSKY, který se již tradičně uskutečnil v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

Semináře se zúčastnilo celkem 16 cvičitelů a členů ROSKY Česká Lípa a Jablonec nad Nisou.

Hlavními lektory resp. cvičiteli byli paní MUDr. Jana Machanderová a pan Jiří Štryncl, kteří oba takto dlouhodobě působí ve prospěch našich organizací. Jsou rovněž pravidelnými účastníky našich rekondičních pobytů.

V pátek večer nás paní MUDr. Machanderová zasvětila do vybraných technik dechových, sluchových a prstových cvičení, která jsme absolvovali jak kolektivně tak i jednotlivě. Na řetězení kombinací samohlásek jsme si procvičili správnou artikulaci a také i rozvoj myšlení.

Prstové cvičení bylo zaměřeno na rozvoj hmatových vjemů prostřednictvím dotyků a masáží (dlaně, prsty, ušní boltce).

Sobotní program začal rozcvičkou v atriu, kterou vedl pan Jiří Štryncl.

Po snídani následoval hlavní dopolední program, který vedla opět paní doktorka. Na vývoji dětí dokumentovala přirozenost života a jejich reakcí na podněty. Dospělí mají svůj svět formovaný (někdy i deformovaný) jejich zážitky a zkušenostmi.

Zdůraznila význam pozitivního vnímání světa. Ve vztazích mezi lidmi jsou důležité úsměv, pohoda a příjemné jednání, což ve svých důsledcích významně přispívá k eliminaci zbytečných stresů a nedorozumění.

V této souvislosti zmínila přínos pravidelných autonomních cvičení k formování vyváženosti našeho života (těla i ducha).

Rovnovážný stav navozuje pocit uklidnění a uvědomění si sebe sama a náš vztah k okolí (ovlivňuje naše jednání a eliminuje případné negativní podněty). Důležité je osvojit si techniky překonávání negativního a trénink těla i ducha k pozitivním vjemům.

Tzv. metoda bdělé pozornosti nám umožní potlačit negativní emoční složku, což má pozitivní vliv na funkci tělesných orgánů, imunitní a nervový systém apod.

Návazně, v rámci body scanningu, jsme si procvičili ovládání jednotlivých partií těla spojené zároveň s dechovým cvičením.

Přitom základními mantrami pro naše uvolnění, relaxaci, sebeovládnutí a navození pozitivního prožitku byly:

  • Přítomný okamžik
  • Báječný okamžik
  • Pro uklidnění
  • Pro úsměv

Po obědě a nezbytném odpočinku si někteří z nás vyrazili na procházku do blízkého okolí např. do Lázní Libverda, kde jsme si dopřáli malé občerstvení.

Na večer jsme pokračovali ve cvičeních. Vedle dechových a relaxačních technik jsme procvičili masáže dolních končetin s důrazem na jednotlivé prsty a chodidla. Na dobrou noc nám pak paní doktorka přečetla jeden příběh z knihy Jana Wericha Fimfárum (toto se stalo již tradicí pro zakončení náročného dne).

V neděli po snídani jsme pokračovali ve cvičeních. Přitom nám paní doktorka zdůraznila význam psychohygieny, psychoterapie a psychorelaxace pro naše zdraví.

Naše setkání jsme zakončili v neděli společným obědem. Na závěr jsme všichni konstatovali, že seminář bude přínosem nejen pro cvičitele ale následně i pro naše členy, kterým takto nabyté zkušenosti rádi předáme. Dohodli jsme se též na pokračování těchto, jistě prospěšných, aktivit.

Fotografie z akce naleznete v galerii.

Za ROSKU zpracoval ing. Pavel Březina