Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

15. prosince jsme se sešli, ostatně jako každý rok, na předvánoční besídce naší organizace ROSKA Česká Lípa. Besídka se konala v příjemném prostředí Domu pečovatelské služby v Novém Boru.

Přítomno bylo na 35 členů organizace a pozvaných hostů. Za MěÚ Nový Bor nás přišla pozdravit paní Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví. Přítomni byli i pan Mgr. Daniel Nerad, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor a paní Šárka Hantychová, koordinátorka denního stacionáře Meduňka.

Nechyběli ani zástupci našich spřátelených organizací z Liberce a Jablonce nad Nisou, s nimiž nás pojí dlouhodobá spolupráce.

Úvodem, v zastoupení paní předsedkyně Kudrnové, přivítala paní Zofia Doškářová všechny přítomné a zvláště pak naše hosty. Poděkovala všem, kteří dlouhodobě podporují naši činnost ať již finančními prostředky nebo osobní pomocí. Vzpomenula zejména významnou pomoc, které se nám dlouhodobě dostává ze strany Libereckého kraje a města Nový Bor. Krátce zrekapitulovala výsledky naší práce za uplynulý rok, která byla zaměřena (vedle nezbytné klubové činnosti) zejména na přednáškovou a osvětovou činnost, rehabilitaci a rekondiční pobyty. Nedílnou součástí jsou dlouhodobě i hipoterapie, ergoterapie, arteterapie.

Naši zástupci se v listopadu zúčastnili konference na téma „Roztroušená skleróza - možnosti návratu do aktivního života“, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. O výsledcích jednání jsme informovali naše členy i širokou veřejnost.

Setkání jsme využili rovněž k předání květin našim oslavenkyním v souvislosti s jejich narozeninami a vyzkoušeli jsme si také naše jazykové znalosti ve vztahu k sousedním zemím.

Paní Bc. Kubáňová pozdravila přítomné jménem města a omluvila nepřítomnost pana starosty a paní místostarostky. Zdůraznila význam naší organizace pro společenský život v Novém Boru a péči o nemocné roztroušenou sklerózou.

Předvánoční adventní době byla přizpůsobena i výzdoba sálu. Naše členky se zasloužily o malé pohoštění vánočním cukrovím (musím říci, že bylo skvělé) a některé připravily pro všechny přítomné malé překvapení v podobě drobných dárků.

K příjemné náladě přispělo vystoupení členů Hudební umělecké školy v Novém Boru pod vedením pana Radka Poláčka a paní Ivety Šudové, kteří nám zahráli především vánoční koledy. Samozřejmě, že nechyběly i tradiční Nesem Vám noviny. Nově nám zahráli i skladby z dílny pánů Voskovce a Wericha. Na závěr jejich vystoupení jsme si (tedy Ti, kteří se odvážili) společně zazpívali pár koled, za což jsme si vysloužili pochvalu od pana sbormistra.

Nechyběla rovněž tombola z našich zdrojů a následná zábava. Ze setkání jsme pořídili bohatou fotodokumentaci.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za projevenou podporu našim aktivitám a popřát všem lidem dobré vůle hezké prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně pevné zdraví.

Ing. Pavel Březina