Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace
V pondělí 9. prosince jsme se sešli na předvánoční besídce regionální organizace ROSKA Česká Lípa. Naše posezení se konalo v příjemném prostředí Domu pečovatelské služby v Novém Boru.
 
 Hlavním posláním naší organizace je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou v českolipském regionu a tím přispívat k jejich důstojnému a pokud možno plnohodnotnému životu. Naše organizace působí na Českolipsku více jak 20 let. Můžeme se pochlubit řadou aktivit; předvánoční setkání jsou již tradicí a jejich nedílnou součástí.
 
Setkání se zúčastnilo na 40 členů organizace. Mezi sebou jsme uvítali milé hosty, k nimž patřili zejména místostarostka Nového Boru paní Ing. Stanislava Silná, paní Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Nový Bor a pan Mgr. Daniel Nerad, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor. Nechyběli ani zástupci naší spřátelené organizace ROSKA z Liberce, s nimiž nás pojí dlouhodobá spolupráce.
 
Úvodem setkání přivítala naše předsedkyně paní Jaroslava Kudrnová všechny přítomné a zvláště pak naše hosty. Poděkovala rovněž všem organizacím a jednotlivcům, kteří dlouhodobě podporují naši činnost ať již finančními prostředky nebo osobní pomocí. Vzpomenula významnou pomoc, které se nám dlouhodobě dostává ze strany Libereckého kraje a města Nový Bor.
 
Paní místostarostka pozdravila přítomné jménem města a zdůraznila přitom význam naší organizace pro společenský život v Novém Boru. Ocenila výsledky naší práce ve prospěch občanů s roztroušenou sklerózou a jejich integrace do společnosti. Orgány města jsou si vědomy významu naší organizace a jejich činnost budou i nadále podporovat.
 
Předvánoční atmosféru podpořila i výzdoba sálu a malé pohoštění vánočním cukrovím z dílny našich členek. K příjemné náladě přispělo již tradiční vystoupení členů Základní umělecké školy v Novém Boru pod vedením pana Radka Poláčka a paní Ivety Šudové, kteří nám zahráli především vánoční koledy.
 
Nechyběla rovněž tombola a následná zábava. Pořídili jsme také bohatou fotodokumentaci, některé fotky naleznete zde. Naše setkání jistě přispělo k upevnění přátelských vztahů mezi členy naší organizace, městem a všemi, kteří nás podporují.
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat za projevenou podporu našim aktivitám a přejeme všem lidem dobré vůle hezké prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně pevné zdraví, trochu štěstí a pohody. 
 
Pavel Březina