Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace
Ve dnech 17. 3. - 19. 3. 2017 jsme absolvovali první letošní dvoudenní seminář. Účast ze tří region. org. Roska  -  Česká Lípa - Nový Bor, Liberec a Jablonec nad Nisou. Celkem 15 osob.
 
Do Hejnic jsme se sjeli s příchodem jara a ve stejném duchu se odvíjely oba dny. Byly naplněné informacemi, zkušenostmi i novými zážitky. V duchovním prostředí klášterního ubytování v MCDO (Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích) jsme brzy pookřáli - pravidelný zvuk zvonů působil opravdu meditačně.
 
V meditačním duchu probíhaly přednášky (diskuze), cvičení, výtvarné hodiny, probírání stravy.
 
Vše navazovalo na současné
 
téma: „Aplikace pozornosti k tělu i psychice v každodenním životě".
 
Koncepci pro oba dny připravila opět MUDr. Jana Machanderová.  Učili jsme se využívat znalostí v psychosomatice, dále zklidňovací techniky, např. meditační sedy (prožívání přítomnosti).
 
Ø  Meditační sed - zásady a technika:  (V sedu na židli. Pevný sed na židli, chodidla, rovná záda, hlava v prodloužení, ruce dlaněmi na stehnech. Oči - pohled šikmo dolů. Dech - nádech nosem, výdech ústy.  Myšlenkové okruhy - označíme jako „myšlení". Návrat k dechu.  (Působíme na podkorová centra mozku,  které ovlivňují celé tělo. Také na útrobní systém). Při meditačním sedu se soustředíme 1. bdělá pozornost na dech, 2. na polohu těla, 3. na myšlení - zklidnění.
 
Ø  Dotyková technika Body Scan: relaxační technika pro celé tělo. Nový start do každého dne... (Projekce reflexních bodů) V praxi na karimatkách, masážním způsobem - postupujeme zezdola od nohou - prsty, chodidlo, vnitřní a vnější kotník, nárt, bérec, lýtko, kolena atd., hruď, obě paže, hlava.  Doporučena další technika tzv. muder -  práce opět s energiemi v těle, zejména za pomoci určitých pozic prstů. Cílem je dosažení energetické, fyzické a psychické rovnováhy. Posilování vlastní energie za pomoci prstových pozic tehdy, když se objeví zdravotní problém, ale i tehdy (preventivní), kdy nejsme nemocní. Specielně na posílení pro RS, roztroušená skleróza.  
 
Ø  Orgánová sestava:  Polarita Jin - Jang. (Výchozí myšlenka orientálního lékařství, že veškerá skutečnost, tedy příroda i člověk, je ovládána harmonií či řádem, který spočívá v dynamické jednotě dvou pólů. Kladný pól- jang, záporný jin. Dále čínská medicína pracuje s teorií pěti prvků, které se střídají během ročního vegetačního cyklu. Velká harmonie přírody je v čínském pojetí dána vyvážením elementů. Roční období jsou pod vlivem pěti elementů:   Jaro - dřevo,  léto - oheň,  střed  - země, podzim - kov, zima - voda. Na těchto principech je postavena orgánová sestava - soubor určitých cviků, které podporují funkční okruhy elementů, v našem případě jsme působili na jarní období - element dřeva.  Ke každému elementu patří dva orgány - jaro: játra a žlučník. (Játra - významná detoxikační činnost pro organismus, vliv na vazivo, klouby a svaly. Žlučník - uchovává žluč. V přírodě - barva zelená. Doporučení - zeleninové saláty, bylinky. Čaje čistící, zejména kopřiva).  Body Scan a orgánovou sestavu jsme zacvičili a probrali dopodrobna s paní doktorkou Machanderovou.  
 
Ø  Meditační sedy jsou doporučovány dvakrát denně, ráno a večer. Důležitá je vlastní pozornost, vědomí a dech. Dále jsme absolvovali meditační chůzi (rozvoj bdělé pozornosti na chodidla, pomalý krok, dobré je chodit po obvodu v kruhu.)
 
Ø  Sobotní odpolední program začínal o půl hodiny dříve, byl velmi nabitý.  Zofia Doškářová  navázala na předchozí meditační techniky četbou z knihy Dona Miguela Ruize ( CD s přednesem J. Duška) - „Praktický průvodce osobní svobodou". Ve Čtyřech dohodách Don M. Ruiz odhaluje zdroj našich limitujících myšlenek, které nás okrádají o radost a přinášejí zbytečné utrpení. Kniha vychází ze staré moudrosti Toltéků (Mexiko) a nabízí mocný nástroj, který může velmi rychle změnit naše životy. Tentokráte jsme vyslechli jedno CD, další čekají na příště.
 
Ø  Dále - Veronika Borkovcová a Karla Jínová nám praktickými ukázkami fotek z akce 4. ročníku MARS 24H Marathon 2017 s roztroušenou sklerózou přiblížili tuto aktivitu, která slouží myšlence vzájemné soudržnosti. Cílem cvičebního maratonu je ukázat především na to, že pohyb pacientům s roztroušenou sklerózou prospívá. Je to mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným pohledem střídají v kruhovém tréninku či skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Liberecká akce se odehrávala v sobotu 4. 3. 2017 v aerobik studiu Endorfin, Liberec. Českolipsko - novoborská akce ve stejný den (sobota) v tělocvičně ZŠ v Arnultovicích (fitness centrum Olymp - Nový Bor.)  
 
Ø  Pravidelně do programu semináře paní doktorka zařazuje výtvarnou aktivitu - tentokráte jsme na čtvrtku nakreslili určité obrazce (kruh, trojúhelník či čtverec), vždy jeden tvar. Nechali kolovat a každý přidal obrazec podle svého výtvarného pojetí. Vznikaly zajímavé výtvory. Na další čtvrtku každý podle svého vytvořil barevnou koláž z látkových zbytků. Dílka jsme vystavili a posoudili společně naše umělecké cítění.  Uvolňovací technika s velkým vnitřním prožitkem, všichni se hodně pobavili.
Ø  Každé ráno po oba dny jsme začínali ranním protažením - oblíbenými rozcvičkami - které výborně vedla Jitka Kopřivová (na židli i ve stoji), a Jiří Štryncl, který se zaměřil na posílení vnitřních struktur těla (ve stoji).
 
Na závěr tohoto soustředění nezbývá než poděkovat iniciátorkám semináře, děvčatům z Nového Boru - Jaroslavě Kudrnové a Karle Jínové.  Cílem semináře je získávání dalších zkušeností  pro vlastní práci ve cvičebních skupinách. Rádi bychom tuto tradici dodrželi a proto děkujeme těm, kteří nás finančně podporují - (Liberecký kraj, zdravotnický odbor.)
 
Zapsala: Ilona Olžbutová  (3/2017)