Unie ROSKA
reg.org. ROSKA Česká Lípa, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Organizace setkávání členů a rekondičních pobytů.

Systémové upozornění
Další informace
Systémové upozornění
Hlavní informace

 Naše organizace ROSKA Česká Lípa organizuje každoročně pro členy několik kursů hipoterapie.

Tentokrát zorganizovala naše místopředsedkyně paní Zofia Doškářová víkendový pobyt na Ranči Království u Šluknova a to ve dnech 23.-25. června.

Ubytování a stravování jsme měli zajištěno v Country klubu Na konírně v jehož sousedství se nacházejí stáje „našich“ koní a poblíž je i parkurové závodiště, kde jsme jezdili pod dohledem zkušených instruktorů.

V pátek, po ubytování a krátkém relaxuj, jsme absolvovali první lekci hipoterapie, kde jsme si zkusili i některé cviky za jízdy na koních. Udržet při tom rovnováhu je dost náročné.

Po dobré večeři jsme se zúčastnili přednášky na téma „Kůň jako přítel člověka“, kterou pro nás připravila slečna Veronika Caklová (jinak velká milovnice koní). Poutavou formou nás nejprve seznámila s historickým vývojem koní od primitivních po dnešní vyšlechtěné druhy. Zvláště vyzdvihla impozantní postavení anglických a arabských plnokrevníků.  Součástí přednášky byla i ukázka základních prvků patřících k vybavení koně a jezdců vč. ukázky pomůcek na čištění koní.

Jádro přednášky pak tvořily informace o cestě slečny Caklové, kdy se vydala sama se svým koněm napříč republikou a na Slovensko, kde tříměsíční putování ukončila ve Vysokých Tatrách. Při svém „výletě“, který čítal cca 1300 km, se setkala vesměs s hodnými lidmi, kteří jí ochotně poskytli potřebnou pomoc (většinou to byli koňáci). Své vyprávění doplnila řadou fotografií. V této souvislosti nám nezbylo, vedle poděkování, než ocenit její odhodlání a odvahu.

V sobotu jsme, vedle jízdy na koních, absolvovali ještě výlet „kočárem“ na zámek ve Šluknově, kde jsme využili krátké pauzy k prohlídce zámeckého parku a malému občerstvení.

Večer jsme si zpestřili hraním společenských her a taky různým klábosením. Přitom jsme poslouchali country hudbu, což přispělo k dobré náladě.

V neděli dopoledne jsme absolvovali poslední lekci hipoterapie s tím, že jsme náš pobyt v Království ukončili obědem a následoval návrat do našich domovů.

 

V závěrečném hodnocení jsme ocenili práci paní Doškářové na přípravě a realizaci programu našeho pobytu. Byl to pro nás všechny netradiční zážitek.  Poděkování patří personálu restaurace a ubytovny Country klubu, paní Mgr. Pucholtové (se kterou dlouhodobě spolupracujeme) a samozřejmě všem koňákům (děvčatům), kteří se o nás pečlivě starali.

V této souvislosti se sluší poděkovat i společnostem Lasvit  a Gold Bohemia-Doškář, kteří nám poskytli finanční podporu.

Pobyt byl pro nás velmi přínosný a inspirativní a tak se budeme těšit na obdobnou akci někdy v budoucnu.   

Ing. Pavel Březina